Osallistujat

Outi Kangaslampi
Jyllin Kodit
Mika Peltomaa
Mika Peltomaa Design
Jaakko Lenni-Taattola
Freelancer
Pirkko Laitinen
Tampereen kaupunki
Johanna Raiskio
Unfair Lean Marketing
Esa Hiltunen
AmmattiopistoTavastia
Noora Vaaraniemi
Business Tampere
Matti Hänninen
Kraa Kraa Eyewear
Miia
Pirinen
Tuija Tolonen
Etelä-Suomen Media Oy /Tamperelainen
Leila Viitala
Ideoiva Oy
Maria Tanner
Lokki Henkilöstöpalvelut Oy
Ulla Alatalo
Fagerhult Oy
Eero Kallio
Talenom Oyj
Irmeli Jokilampi
Idia
Miikka Aira
Leanware Oy
Pasi Ikkala
i2
Mikä Takala
Tampereen seudun ammattiopisto
Kirsi Tanner
Tampereen ammattikorkeakoulu
Heikki Savikko
Finnfoam Oy
Satu Drufva
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Rami Halonen
MarkkinointiAkatemia Oy
Päivi Partanen
Sokotel Oy
Noona Taavela
Pshp / freelance
Petri Niemenmaa
Capesland Innovation Oy
Johanna Teinilä
KuntaPro Oy
Ville Limnell
Elinar
Leena Miskala
Kuopion Autokauppa Oy
Heikki Hujala
Markkinointitoimisto Bermuda Oy
Martti Kiijärvi
Expense Reduction Analysts
Jari Myllymäki
Bizfit Oy
Ville Mäkiranta
Haltu Oy
Tiina Kuusisto
Pirkanmaan festivaalit - Pirfest Ry
Inga Ärnfors
Manse PP edustus ry
Esa Einola
Insta Group Oy
Mika Irenius
Rastor & Markkinointi-instituutti
Sarianna Sarmastola
Mainostoimisto Värikäs
Mikko Huovilainen
Mainostoimisto Värikäs
Juha Peräneva
Mainostoimisto Värikäs
Elina Nordlund
Soldem
Joni-Pekka Kääriäinen
Xortec Oy
Marianne Mattila
Mainostoimisto Värikäs Oy
Ari-Pekka Anttila
TAMK
Marko Mäkelä
Mainostoimisto Värikäs Oy
Heli Jokela
Visit Tampere Oy
Aino-Maija Koli
TAVO Oy
Heikki Lindevall
D-Marketing Services Oy
Satu Makkonen
Flexbright
Maria Takalo
Millog Oy
Kimmo Aro
Kimmo Aro
Sofia Heikkilä
LymphaTouch Oy
Aino Siiroinen
Y-kampus/Tampereen teknillinen yliopisto
Leena Köppä
Tampereen teknillinen yliopisto, Y-kampus innovaatio- ja yrittäjyyspalvelut
Jarkko Kerkola
Madtrix
Selina Kustula
Selina Kustula TMI
Paula Mäkeläinen
Movendos
Piia Pälä
Skyway Creative
Antti Vuento
TAMK
Nina Kolari
Digiyrittäjä Suomi
Joose Kreutzer
BioGenium Microsystems Oy
Jyrki Pasanen
Framilla Finland Oy
Anne Kuparinen
Lakeside Golf
Pekka Nurmi
Oddy Inc.
Hanna Rinta
Firstbeat Technologies Oy
Jukka Heikkilä
Logotiimi Oy
Nora Räty
Finnpark Oy
Saara Eriksson
Insinööriliitto
Satu Uotila
Finnpark Oy
Matti Raatikainen
Kiilto Oy
Jenni Honkala
Kiilto Oy
Anne Hyvönen
Kiilto Oy
Outi
Jalo
Lotta Qvick
Hartwall
Marjo Nieminen
TAKK
Lotta Makkonen
Gylling Accounting Oy
Tiikku Kuuru
Liikunta- ja tanssistudio FIILIS FITNESS
Jussi
Nurminen
Tuire Mäenpää
YH Kodit Oy
Henna Paakinaho
Collapick Company Oy
Janneke von Wendt
Ms
Kimmo Kolu
Oy Capnova Ltd
Annika Hepo-oja
Capnova Oy
Piia Räisänen
Kontio Oy
Kati
Via Design Oy
Hanna
Sisustus Hannan Huone/KYLÄ Group
Auli Tuomi
Kumu Communications
Onni Ikonen
Tammer Diesel Oy
Sami Hakimsan
Mediasignal Group
Kaisa Malkamäki
Markkinointiosakeyhtiö i2
Jonna Ikonen
XMLdation
Teijo Virtanen
High Peak Finland Oy
Virpi Hakala
Salli Systems
Mikko Martikainen
Systam Oy
Anssi Tamminen
Systam Oy
Marjut Kuula
Trust Creative Society
Maarit Rautio
Suunnittelutoimisto mera Oy
Maarit Peltomaa
MaaritpeltomaaConsulting
Ida Pellinen
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ahti Laakso
Pirkkalan kunta
Johanna Haaramäki
Jenga Markkinointiviestintä Oy
Anita Lahtinen
Jenga Markkinointiviestintä
Jocka Träskbäck
Stara Media Oy
Pasi Turunen
Netbox Finland Oy
Annina Heikkala
HappyOrNot
Verne Hartikainen
Tampereen ammattikorkeakoulu
Heini Pääkkönen
TAMK
Sina Rosengrén
Huoneistokeskus Oy
Kikka Mäkelä
Jenga Markkinointiviestintä Oy
Emilia Särkiniemi
Unfair
Jussi Hanki
OP Financial Group
Essi Kannelkoski
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tiina Makkonen
Tmi Tiina Makkonen
Heikki Sivonen
Solita Oy
Eeva Kangasniemi
BearIT Oy
Mikko väätäinen
Palmu
Jouko Kinnunen
Ideatutka Oy
Antero Muranen
Pixels
Minna Vilkko
Tapaus
Perttu Pesonen
Restamax Oyj
Kati Vasell
MAIKKI Crew
Riikka Tanner
Digitalist Group
Jarkko Moilanen
APItalisti
Anni Vilmi
Locorum Oy
Tomi Väätäinen
Attendo Terveyspalvelut Oy
Taru Kumpulainen
Unfair Oy
Armi Lundan
Vilmankämmen
Pasi Kaarne
Kaarne Communication Oy
Jarkko Kiilakoski
Tampereen Teknillinen Yliopisto
Henna Niemelä-Anttonen
Tampereen teknillinen yliopisto
Petri Hongisto
Suoraman Elementti Oy
Satu Haikarainen
Lindström oy
Satu Haikarainen
Lindström Oy
Risto Merkkiniemi
Planetcon Oy
Jaana Elonen
Balata Henkilöstöpalvelut Oy
Irma Capiten
Vauhtikynä – Speedy Pen – Stylo Rapido
Elina Ilkka-Leppihalme
Saga Creations - Saga Official
Rebecca Lahnalampi
Pirkanmaan Osuuskauppa
Miina Salmenharju
BearIT Oy
Janita Relander
Polar Partners Oy
Petri Mäkipää
Teatteri Telakka ry
Asta Anttila
Tampereen Bitumikate Oy
Marika Leppimaa
N-Clean Oy
Minna Laitinen
Adato Energia Oy
Hanna Kurikko
Asianajotoimisto Applex
Kai Rasi
Kalaneuvos Oy
Annika Peltola
Säästöpankki Sinetti
Martina Santanen
Framery Acoustics Oy
Minna Heikinheimo
TAMK
Kari Kivipensas
Certego Oy
Anne Lummikko
Tampereen KV-Isännöinti Oy
Miina Kivelä
TAMK
Marja Kurkela
MUKA VA Oy
Miiro Seppänen
H23 Agency
Heidi Silander
Pirkanmaan TE-toimisto
Juuso Koivuniemi
Unfair Lean Marketing
Marjukka Halonen
Unfair
Ville Salonen
Unfair Lean Marketing Oy
Arlene Lamminmäki
Getaway Games Oy
Mira Pulkkinen
Leanware Oy
Jani Vehkalahti
Wirepas Oy
Ilkka Janatuinen
H23 Agency
Laura Pekkala
Kangasala-talo Oy
Marika Viskari
Marika Viskari
Susanna Kuokkanen
Tampereen yliopisto
Anna Valtonen
Tampereen Tilapalvelut Oy
Anna Koivumäki
Tampereen Tilapalvelut Oy
Markus Koskinen
ASUA Group
Jukka Hosio
Deltabit
Juho Liljeroos
Effisio Oy
Jaana Mikkonen
Vloggaajat Suomi
Henri Liljeroos
Intoloop Oy
Jani Rutonen
BSTR luova konttori
Mikko Hallamaa
Stoorla
Seija Heikkinen
Aamulehti
Emmi Oikkonen
Onnibus.com
Miikka Aira
Leanware Oy
Piia Pälä
Skyway Creative
Jenni Hallapuro
Unfair Lean Marketing Oy
Tuukka Uimonen
Tohveli editing
Jenni Saukkonen
Mainostoimisto Ilme Oy
Suvi Melakoski
Eatech
Pauliina Frend
Jenga Markkinointiviestintä
Sari Sirén
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Mia Koskinen
Lionbridge
Juha
Apropos lingua Oy
Janne Airo
Villivisio Oy
Timo Lahti
Crazy Town Tampere
Minnamari Iltanen
ToP Tunniste
Elina Puurunen
Novatron Oy
Jussi Haavisto
Lune Group
Suvi Heimola
Nokeval
Reija Tulasalo
Silverbucket Oy
Emmi Myllärinen
Karpalo Group
Henri Mattila
Ilme Oy
Hannu Mäntyharju
Kinos Property Investment Oy
Leena Mäki-Suominen
Business Tampere
Teemu Salminen
Socialsoft Oy
Esa Lappalainen
Bad Hare Media
Amanda Manner
Tampereen Yliopisto
Jenni Bergendahl
MOW
Anne Niemi
Markkinointitoimisto Bermuda
Kane
LedKane Oy
Pilvi Hämäläinen
Enterprise Estonia
Marika Nygrd
UPM
Anni Karppinen
Dynaset Oy
Katja Suominen
Kinnarps Oy
Jouni
Ortju
Jonna Niemi
Artteli-kumppanuusyhdistys ry
Pauliina Lindgren
Tampereen Messut Oy
Mikko Palmroth
Palmroth International Oy
Anu Haalahti
Palmroth International Oy
Susanna
Atomi
Susanna Toijanniemi
A
Kimmo Lauttajärvi
Hifi Studio
Anni
Markkinointiviestintä Atomi Oy
Hanna Turunen
Atomi
Markku Pyymäki
Atomi
Esa Kerttula
Atomi
Outi-Mari Menke
Atomi
Kasper Ojala
Mainostoimisto Ilme Oy
Ella Väyrynen
Tevella
Eveliina Roininen
Studentwork
Pirkko Laitinen
Tampereen kaupunki
Veikko Törrönen
KREAPAL Oy
Sanna Mäki
Eniro Finland
Matti Tihveräinen
Luova Toimisto Ensemble Oy
Maaju Laihanen
Ajaton Idea Oy
Virva Antila
Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö
Hanna Sauroja
Elenia Lämpö Oy
Tuija Laaksonen
Konecranes Finland Oy
Henna Ojala
HappyOrNot
Katarina Jåfs
Bonava Suomi Oy
Annukka Repo
www.nukkarepo.com
Jukka Heikkilä
Logotiimi Oy
Mari Helenius
Futures10 Oy
Kirsi Ahonen
Rotator Oy
Mia Hjulgren
Sokotei Oy
Emilia Tolonen
Freyr oy
Marko Sykkö
MarComm
Mira Rajalakso
ei yrityst
Sanna Sevänen
Kide Consulting Oy
Minna Teittinen
Routa Oy
Arttu Myllys
Value Creative
Henna Niiranen
Integrata
Hanna Vanhanen
Huhtamaki Foodservice Nordic Oy
Tiina Jussila
Huhtamaki Foodservice Nordic Oy
Mari Hepokorpi
Happyeco (Happy Print Oy)
Juha Hepokorpi
Happyeco (Happy Print Oy)
Teemu Sainio
Nokian Tyres
Matias Järvinen
Vazan Oy
Anssi Kosonen
Markkinointitoimisto Bermuda Oy
Kalle Rosti
Konecranes Global Oy
Kati Railevirta
Konecranes
Aki Nordlund
Remion Oy
Annika Strand
Moment Group
Katariina Heikkilä
MOW Supernova
Tuomas Rajamäki
MYYNTITULI Oy
Linda Asikainen
MYYNTITULI Oy
Johanna Jaaskelainen
www.podopoli.fi
Laura Tammisto
Studio Torkkeli Oy
Tuula Laitinen
SMT Oy
Pasi Laine
relasco
Kari Vataja
Routa Markkinointi oy
Sari Raivo
Tampere Business Campus ry, TBC
Johanna Kyllönen
Katepal Oy
Arja Puustinen
Tre kaupunki, Tredu
Sanna
Öörni
Sanna
Öörni
Virpi Heikkinen
Elenia Oy
Kimmo Pesola
Pirkanmaan Yrittäjät ry
Soili Aaltonen
Elenia Oy
Ulla Nieminen
Oy Eniro Finalnd Ab
Hanna-Mari Koskimäki
Eniro Finland Oy Ab
Janika Tommila
Oy Eniro Ab
Kati Haikola-Mehtälä
Oy Eniro Finland Ab
Minttu Lampinen
Marketing Flow
Eveliina Toivonen
HAMK
Heidi Jokisalo
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Katja kivelä
UPM Raflatac
Heini Kuusela-Opas
Elenia Oy
Tapani Juuti
UPM Metsä
Karoliina Lehtonen
Visit Tampere oy
Veikko Iittainen
Suomen metsäkeskus
Jani Kinnunen
ILME
Anne-Mari Mansikka
-
Marika Jääskeläinen
AIRAM Electric Oy Ab
Anni Ylinen
Markkinointitoimisto Bermuda Oy
Ukko Järvinen
Markkinointitoimisto Bermuda
Jarkko Caven
Markkinointitoimisto Bermuda Oy
Hanna Puro
Zento
Hanna Takala
Zento
Kaisa Järvisalo
UPM Metsä
Hannu Laine
Elenia Oy
Kati Keronen
Valoria Oy
Hanna-Leena Laszka
Tampere-talo Oy
Silja Liikola
Ilme Oy
Kiia Pellinen
UPM Metsä
Pirita Salomaa
Suomen Diabetesliitto ry
Henna Puisto
Tampereen kaupunki
Mari Tikkanen
Roost
Jonna Leppänen
ILME
Laura Honko
SelkäFix Oy
Jussi Leppänen
Kesko Oyj / Kespro
Päivi Vartiainen
Kokouspiste Oy
Anu Hyvärinen
Personalhuset Staffing Group
Elina Hannuksela
Mainio
Meri Mattila
Tampereen Messut Oy
Sari Mäkelä
Visit Tampere Oy
Kirsti Brusi
Medianomiopiskelija Karelia AMK:ssa
Pasi Järvinen
Myynti ja Markkinointi Sorvaamo Oy
Hanna Mäkelä
TableOnline Finland Oy
Ursula Helsky-Lehtola
TAMK
Maiju Silvasti
Roihu Inc
Jaani
Haapasalo
Raisa Heinola
Tampereen yliopisto
Outi Puhakka
Tampereen yliopisto
Ville
RESTEL
Jari
Hakovirta
Katja Ollila
UPM Raflatac
Riitta Ruoho
ALSO Finland Oy
Marjut
Heinonen
Jenni Ruotsalo
Tampere-talo
Anna-Kaisa Noki
Tampere-talo Oy
Johanna Peltola
Tästä tulee niin hiemo maailma ry.
Henni Salo
Tästä tulee niin hieno maailma ry
Kia Petrelius
Kia Petrelius
Anni Kilpelä
Tampere-talo Oy
Tiina Renko
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
Outi Kuopio
Eurokangas Oy
Mia-Maria Koski
Ilme
Maarit Könönen
Woikoski Oy
Satu Inberg
Ilme Oy
Hanna Jokinen
Ilme Oy
Karoliina Laakso
Eurokangas Oy